Ga naar de inhoud

Hieronder geven we vanuit Het Groot Verzet graag ruimte aan de campagne Xrechts, nee bedankt, van de Brusselse Louis Paul Boonkring. De tekst is deze zoals de campagne vanuit hen wordt beschreven.

Zou je er niet moedeloos van worden? De schrijnende en volstrekt onaanvaardbare situatie van de Palestijnen, de inval in Oekraïne, de klimaattoestand, de stijgende invloed van extreem rechts in België en Europa…
Met de parlements- en gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet baart dit laatste ons grote zorgen.
En spoort ons tegelijk aan om niet bij de pakken te blijven zitten. 

Ergens herinnert het ons aan de situatie jaren geleden toen plots ex-commissaris De Mol lijsttrekker werd voor het toenmalig Vlaams Blok in Brussel. Pessimisme heerste: het Vlaams Blok zou een meerderheid halen, ook met Franstalige stemmen, en zo het Brussels politiek functioneren kunnen lamleggen…
Honderden organisaties werkten toen samen in de campagne “extreem rechts, nee bedankt” voor de Parlementsverkiezingen in 1999, wat zeker hielp dat het Vlaams Blok niet doorbrak in Brussel.

25 jaar later blijft het meer dan nodig om hier opnieuw campagne rond te voeren, gezien de mogelijke verkiezingssuccessen van Vlaams Belang – Chez Nous  in 2024. 

We laten ons niet ontmoedigen maar willen ons optrekken aan wat In Duitsland vandaag gebeurt, waar miljoenen mensen op straat komen tegen extreemrechts en racisme. Daarom deze nieuwe campagne, in samenwerking met Het Groot Verzet  en Hart boven Hard Brussel .
De campagne focust heel duidelijk op de extreemrechtse partijen in België en dit in functie van de komende verkiezingen.

Vooraleer we de campagne uit de doeken doen, willen we eerst even blijven stilstaan bij de belangrijkste kenmerken van extreemrechtse partijen.

Kenmerken van extreemrechtse partijen?


Drie kenmerken zijn aanwezig.


Een eerste kenmerk is racisme en vreemdelingenhaat en een uitsluitende vorm van nationalisme, waarbij alleen mensen van een bepaalde etnische afkomst behoren tot de natie en toegang hebben tot politieke rechten en sociaaleconomische rechten. 

Een tweede kenmerk zijn autoritaire, hiërarchische en traditionele denkbeelden, o.m. wat de genderproblematiek betreft.

En tot slot het antidemocratisch en populistisch karakter.
Ook al zijn, spijtig genoeg, deze denkbeelden en praktijken meer en meer doorgesijpeld binnen de democratische partijen, willen we met deze campagne focussen op de extreemrechtse partijen omdat zij de aandrijver zijn van deze praktijken en ideeën.

Waarom deze campagne?

Wij hebben een campagne-model uitgewerkt dat zowel in Vlaanderen als in Brussel (tweetalig) kan toegepast worden.

De essentie van de campagne is het volgende:

 • We willen focussen op de verkiezingen van 9 juni en deze van 13 oktober.
 • We willen focussen op extreemrechtse partijen als het Vlaams Belang en Chez Nous en hier tegen duidelijk ingaan.
 • We willen focussen op die grote groep van mensen die twijfelen en die denken dat extreemrechtse recepten oplossingen kunnen bieden voor de vele reële problemen waarmee de samenleving te kampen heeft.
 • Het actiemodel dat we naar voor schuiven, wil de nadruk leggen op het in dialoog gaan met deze groepen van mensen, op straat, op publieke plaatsen zoals markten, winkelstraten.
  Luisteren en informeren, niet trachten te overtuigen, maar wel een ander perspectief bieden en uitleggen wat er kan gebeuren als extreemrechts nog aan invloed wint
 • We willen ‘de verborgen zijde’ van extreemrechts toelichten en hierover informatie geven
 • We zijn overtuigd dat het argument dat hiermee extreemrechts nog sterker wordt, niet bewezen is.

Hoe ziet de campagne eruit? 

We willen in Brussel (tweetalig) en in Vlaanderen, organisaties/verenigingen/bewonerscollectieven… aansporen om in de aanloop van de verkiezingen in 2024 , mensen aan te spreken. Mensen die twijfelen of die denken dat extreem rechts oplossingen kan aanbieden voor de grote problemen die we kennen: de toename van de sociale ongelijkheid; de wooncrisis, de stijgende prijzen…
Hiervoor bieden we 4 actie-middelen aan:

 • Een krant om mee op stap te gaan
 • Een vormingsaanbod voor vrijwilligers die meedoen met acties in de publieke ruimte
 • Een artistiek aanbod voor in de publieke ruimte 
 • Een gezelschapsspel dat dialoog bevorderend is in groep

Wij denken dat met deze 4 elementen, mensen gewapend zijn om te luisteren en in gesprek te gaan met diegenen die mogelijkerwijze voor extreemrechts zouden stemmen.
En dit actie-model willen we aanbieden aan organisaties zowel in Vlaanderen als in Brussel. 

Een krantje

In dit krantje kom je meer te weten over waar extreemrechts echt voor staat. Nemen we als voorbeeld: zijn Vlaams Belang en Chez Nous nu een sociale partij ? Daar lijkt het soms op maar als je dan gaat kijken naar bvb het concreet stemgedrag in het Belgisch of Europees Parlement, dan weet je beter. Wist je bvb dat het Vlaams Belang in het Parlement meestemde voor de verstrenging van de wet op het concurrentievermogen? Dat is de fameuze wet waar de vakbonden strijd tegen voeren en die de lonen tegenwoordig bevriest.
De krant is er niet om mensen te overtuigen maar wel om elementen aan te reiken die doen nadenken.
Het krantje is een actie-middel om in dialoog te gaan met mensen en kan na een gesprek overhandigd worden. Het krantje heeft minder als doel om gewoon ruim verspreid te worden of actief gebust te worden.

Jullie vinden de drukproef van de krant via onderstaande linken.
Het staat elkeen vrij om deze krant te drukken of te kopiëren (A2 formaat).

Vorming voor actievoerders

In dialoog gaan met de mensen, ga je aan door te luisteren, door gevoelens van mensen te erkennen. Je kan mensen niet bereiken als ze voelen dat hun gedachten en gevoelens ongewenst zijn. Dit vraagt een zekere training, want we zijn vaak geneigd om mensen met een andere visie, te overtuigen van onze visie.
Samen met de vormingsorganisaties Iteco en Orbit, hebben we hier rond een training uitgewerkt die we jullie aanbieden.

Wie dus in dialoog wenst te gaan met mensen in de publieke ruimte of door huis- aan huis te gaan, kan best vorming voorzien voor de vrijwilligers. Dit kan helpen om de gesprekken nog efficiënter te laten verlopen en tevens vermijden om in een aantal valstrikken terecht te komen.

Orbit biedt een vorming aan van 3 à 4u voor groepen van max. 15 deelnemers over o.m. hoe in gesprek gaan – theorie en oefening ( met rollenspelen … )
Interesse: laat het ons weten zodanig dat we dit praktisch kunnen organiseren.

Deelname in de kosten: 10€ per persoon voor dit vormingsaanbod

Artistieke luik 

We werken met kunstenaars en artiesten een product uit dat organisaties/verenigingen/groepen in staat moet stellen om de aandacht van het publiek te trekken: op markten, drukke straten… zodat de vrijwilligers dan makkelijker het gesprek kunnen aangaan met de man/vrouw in de straat.

Zo werken we samen met onder meer Laurence Veille en Jan Ducheyne en ook met muzikanten van MetX olv Vital Schraenen.
Laurence Veille, die trouwens dichteres des vaderlands was, en Jan Ducheyne zijn twee dichters die zeer actief omgaan met poëzie.

Daarnaast bieden we MetX-mini-combos aan: muzikanten die in duo optreden, akoestisch, mobiel, feestelijk met o.m. Luc Mishalle, Veronique Delmelle, Driss Felali, Veronica Campos…
Hoe kan dit praktisch: een interventie tijdens een markt kan als volgt: gedurende twee uur komen er telkens korte interventies (5à10 min) van ofwel poëzie ofwel muziek, wat de kans geeft om dan in dialoog te gaan met de verzamelde mensen.

Willen jullie hierop beroep doen voor bepaalde acties lokaal? Laat het ons weten, dan kunnen  deze artiesten ingezet worden.

Deelname in de kosten: 250€ voor zowel poëzie als muziek (2uur)

Een gezelschapsspel

We hebben zelf een gezelschapsspel uitgewerkt dat kan gebruikt worden door organisaties/verenigingen met hun doelpubliek.
In dit spel kom je door in dialoog te gaan met elkaar, meer te weten waar extreemrechts voor staat.

Willen jullie dit gezelschapsspel intern gebruiken? Laat het ons weten.

Deelname in de kosten: 20€ (bevat een volledig spel met speelkaarten, dobbelstenen enz…) 

Voor alle vragen en reacties: één adres: XrightNo@hotmail.com

Wij zullen zelf in onze regio Brussel, de komende weken deze campagne uitrollen.

Wij hopen dat dit materiaal jullie aanspreekt om zelf actief mee aan de slag te gaan. En dat willen we graag aanbieden: liefst om gelijkaardige acties te ondernemen, maar ook om ev. een deel van dit model toe te passen ; laat staan minimaal na te denken welke rol elkeen kan spelen om de komende weken ervoor te zorgen dat extreemrechts geen doorbraak kent in Vlaanderen en België.

Sponsoring: financieel kunnen we ook steeds hulp gebruiken: de campagne, die we aanbieden aan organisaties en verenigingen in Vlaanderen en in Brussel (volledig tweetalig) kost geld. Het aanmaken van een krant, een spel, het artistiek aanbod dat we doen enz…
Alle hulp is welkom: en dit op onze Triodos-rekening : rek nr. BE96 5230 8107 5305   
van Hart boven Hard Brussel.
Alvast dank!

Namens de campagne Xrechts, nee bedankt
Mark Michiels

XrightNo@hotmail.com

https://www.instagram.com/xrightno/

facebook XrightNo

https://extreemrechtsneebedanktextremedroitenonmerci.be/