Ga naar de inhoud

We hebben jullie nodig!

Loop jij ook al een tijdje rond met het gevoel: genoeg is genoeg?

Hap jij ook naar adem in een wereld van sneller, harder, onverbiddelijker?

Ben je verontwaardigd wanneer mensen gedumpt worden omwille van leeftijd, ziekte, kleur, religie, omdat ze geen job hebben of niet de juiste papieren?

Ben je bezorgd over politieke stemmen die oplossingen beloven door haat te zaaien? Wij ook.

Wij zijn ‘maar gewone mensen’, maar wij hebben besloten om niet langer te zwijgen. Het moet écht anders! Zorg voor elke mens en voor de planeet moet hoog op de politieke agenda. Voor een samenleving met een hart. Nu, en na de verkiezingen in 2024.

Samen maken we Het Groot Verzet. De onderstroom, dat zijn wij. Met de steun van burgerbeweging Hart boven Hard willen we dat laten zien en horen. Doe je mee?


Met velen kijken we bezorgd en boos naar onze oplopende facturen, naar de problemen in de zorg en in de scholen, naar afgeschafte treinen en bushaltes, naar de rijen bij de voedselbanken, naar meer en langer werken, tot we crashen. We houden ons hart vast bij overstromingen en bosbranden, bij haat op de sociale media, bij discriminatie en racisme, bij de bestorming van parlementen, bij oorlog en bewapening, bij ontmenselijking. In zo’n harde en unfaire wereld kunnen we niet samenleven. We willen leven, niet overleven. Daarom blijven we niet bij de pakken zitten.

Het moet écht anders

We knikken niet langer bij de woekerwinsten van bedrijven, bij vette vermogens die bijna niets bijdragen, terwijl er gezinnen buiten in de kou moeten slapen, of jarenlang wachten op een betaalbare woning, terwijl mensen met een beperking tergend lang moeten wachten op het budget waar ze recht op hebben… Stop met ons blazen wijs te maken. Er is wél geld voor de noden van gewone mensen!

Stop met de verkeerden de schuld te geven. Overal in Europa zien we hoe extreemrechtse partijen garen spinnen bij angst, onzekerheid en ongelijkheid. Ze beloven oplossingen door mensen in een kwetsbare positie met de vinger te wijzen en door racisme te zaaien. Eens ze mee regeren worden in een snel tempo sociale en democratische rechten afgebroken. Mensen met een migratieachtergrond zijn daar slachtoffer van, maar ook vrouwen, vakbondsmilitanten, de lgbtqi+-gemeenschap, leerkrachten, jongeren… Daarom zeggen wij resoluut: het zijn de aandeelhouders die jobs afpakken, niet de mensen zonder papieren. Het zijn de belastingvoordelen voor multinationals die onze sociale zekerheid afbreken, niet de bevolking van Molenbeek. Het zijn de klimaatministers die ons op kosten jagen zonder échte oplossingen, niet de activisten. Het is het besparingsbeleid dat de toekomst van jongeren op het spel zet, niet de asielzoekers. 

Daarom houden we ook de huidige regeringspartijen een spiegel voor. Hoog tijd dat ze zich afvragen waar we uitkomen met een beleid dat steeds meer mensen in de kou laat, met een beleid dat steeds meer rechten afbreekt en steeds meer programmapunten van extreemrechts uitvoert.

Die afbraakpolitiek kunnen we keren!

Kom je mee in het verzet?

Niet tegen wie nog minder heeft, maar tegen wie boven onze hoofden de ongelijkheid organiseert. Niet tegen zieken, werklozen, mensen op de vlucht, maar tegen valse profeten die sociaal preken, maar asociale maatregelen steunen en haat aanwakkeren.

Het goede nieuws is: Het Groot Verzet is al bezig!

We horen een luide roep voor bescherming van de koopkracht. We zien jonge ouders die in het Vlaams Parlement, met hun peuter op schoot, de politici in de ogen kijken tijdens het debat over overvolle crèches. We zien voetbalclubs die (eindelijk!) duidelijk een lijn trekken: geen plaats voor racisme. Mantelzorgers die steun eisen omdat het godgeklaagd is dat de overheid misbruik maakt van hun toewijding. Jonge artiesten en sociaal werkers die samen opkomen voor waardering van hun rol in de samenleving. We zien jongeren die de strijd aanbinden met olie- en gasgiganten die hun toekomst hypothekeren. We zien mensen zonder papieren hun terechte plaats opeisen in onze maatschappij, waar zij mee hun schouders onder zetten. We zien elke dag de solidaire inzet van vele vrijwilligers. Maar het is niet oké dat burgers voortdurend moeten inspringen waar de overheid in gebreke blijft.

Wil je dat verzet mee versterken? Kom erbij! Als persoon, of als organisatie.

Koeriers, kassiersters, kunstenaars, scholieren en studenten, fabrieksarbeiders, zorgverleners, gepensioneerden, leerkrachten, boeren, buschauffeurs, middenstanders: iedereen kan een unieke bijdrage leveren. Steun onze acties en verspreid het logo van het groot verzet overal waar je komt. Met een affiche aan je raam, in een filmpje op TikTok, op je facebookmuur, met een spandoek op een plein, met een sticker op je tas, in je vakbondslokaal, in je jeugdhuis, school, stamcafé…

Samen maken we het verzet groot.
Samen maken we hoop!