Ga naar de inhoud

Samen voor gelijke rechten. 

Samen tegen extreemrechts.

Veel mensen worden kwaad van stijgende winkelkarprijzen, gebrek aan handen in de zorg, tekort aan leerkrachten in de klas, afgeschafte treinen en bushaltes, lange rijen aan de voedselbanken, meer en langer werken tot we erbij neervallen. Afbouw sociale woningen, besparingen op het groeipakket. De toename van uitsluiting en discriminatie. Velen zijn bezorgd over overstromingen en bosbranden. Velen zijn bang van geweld, oorlogen, genocide. Terechte zorgen.

Steeds meer mensen wenden zich tot extreemrechtse partijen voor oplossingen. Dat is al even zorgwekkend, want deze partijen zaaien actief haat en ze krijgen steeds meer ruimte in de reguliere media. Hun ideeën en hun polariserende retoriek sijpelen intussen door naar traditionele partijen. 

Het kan anders. Een beleid dat inzet op betaalbare, gezonde en klimaatvriendelijke woningen, een samenleving zonder racisme en uitsluiting, werkbaar werk voor iedereen, een minimuminkomen waardoor iedereen menswaardig kan leven, rechtvaardige belastingen waarbij iedereen eerlijk bijdraagt…

Een samenleving waarin iedereen meetelt, dat kan! Het Groot Verzet, een bundeling van middenveldorganisaties en burgers, strijdt daarvoor. Het Groot Verzet is solidair met de doelwitten en slachtoffers van een beleid dat uitsluit en basisrechten afbreekt.

Samen keren we het tij. We willen gelijke rechten. Dat kan niet met een extreemrechtse partij in een regering of lokaal bestuur. We willen én een sociaal beleid, én de instandhouding van het cordon sanitaire