Ga naar de inhoud

Op 12 november organiseerde het Vlaams Belang in Gent een ‘Migratie-congres in het ICC.

Hart boven Hard bracht diezelfde dag onder de vlag van ‘Het Groot Verzet’ een hele groep middenveldorganisaties samen, om duidelijk te maken dat we ons niet laten verdelen en dat we samen sterker staan dan de haatspraak van Vlaams Belang.

De manifestatie startte om 14u en liep van het Sint-Pietersplein naar de Stadshal. Meer dan 400 sympathisanten sloten zich aan. Zowel jong als oud was aanwezig.

Onder de stadshal waren nadien een aantal speeches (oa. Hand in Hand tegen Racisme, ACV PULS, Insieme siamo forti, HOTM…), getuigenissen en performances te zien en horen. Het geheel vormde een duidelijk moment van verbinding, een nodige actie als antwoord op het wij-zij denken van Vlaams Belang. 

Lees verder onder de foto’s!

@hartbovenhard

Deze zondag kwamen we op straat in Gent om een sterk signaal voor verdraagzaamheid en solidariteit te geven! #hetgrootverzet #antiracism #activism #hartbovenhard #fyp #foryoupage #voorjou #diversity @ACV Puls | Vakbond @abvv-jongeren

♬ origineel geluid – HartbovenHard
We goten enkele mooie beelden samen tot enkele fijne TikToks die je hierboven kan bekijken.

Hieronder plaatsen we graag de speeches die door Fred Libert (Hart boven Hard) en Hannah Ghulem (ACV Puls) werden gegeven in het kader van de manifestatie.

Fred Libert:

Aan de burgers die zometeen deelnemen aan het Migratiecongres van Vlaams Belang in het ICC.

Aan burgers die kwaad zijn omdat er niet naar hen geluisterd wordt.

Aan hen.

Jullie zijn welkom bij ons.

We willen naar jullie luisteren, jullie bevragen, jullie een stem geven.

Er lopen zaken mank. Maar we moeten ons richten naar de echte oorzaken van onze frustraties.

We zijn bezorgd en boos over onze oplopende facturen. 

De zorgsector en het onderwijs hebben nood aan meer middelen. Treinen en bushaltes worden afgeschaft. De openbare dienstverlening slinkt. We weten niet meer waar we met onze vragen terecht kunnen.

We bevinden ons in een tijd van haat op sociale media, van oorlog en bewapening, overstromingen en bosbranden, van ontmenselijking.

We bevinden ons in een unfaire wereld, waarin de kloof tussen rijk en arm dieper wordt, de kloof tussen buren soms nog dieper.

We bevinden ons in een tijd van rolluiken die dicht gaan, een tijd waarin men zich terugplooit op een nucleair kerngezin. We bevinden ons in een wij-zij tijd. 

Maar dat hoeft niet.

Overal in Europa zien we hoe extreemrechtse partijen garen spinnen bij angst, onzekerheid en ongelijkheid. Ze beloven oplossingen door mensen in een kwetsbare positie met de vinger te wijzen en door racisme te zaaien. Eens ze mee regeren worden in een snel tempo sociale en democratische rechten afgebroken. Mensen met een migratieachtergrond zijn daar slachtoffer van, maar ook vrouwen, vakbondsmilitanten, de lgbtqia+-gemeenschap, leerkrachten, jongeren… 

Ook u, boze burger in het ICC. Ook u, zal hier een slachtoffer van zijn.

Het zijn de aandeelhouders die jobs afpakken, niet de mensen zonder papieren. Het zijn de belastingvoordelen voor multinationals die onze sociale zekerheid afbreken, niet de bevolking van Molenbeek. Het zijn de klimaatministers die ons op kosten jagen zonder échte oplossingen, niet de activisten. Het is het besparingsbeleid dat de toekomst van jongeren op het spel zet, niet de asielzoekers. 

Het is belangrijk dat we onze pijlen juist richten.

Please, praat met ons. Zoek samen met ons naar wat wél kan.

Laat ons jullie bewijzen dat migratie en diversiteit net de motoren van een samenleving zijn. 

Dat samenwerken steeds meer teweegbrengt dan muren opgooien.

Dat niet onze negativiteit maar onze solidariteit zal leiden tot echte verandering.

Dat we nog zoveel van elkaar kunnen leren.

En dat we vooral samen sterker zijn.

Hannah Ghulem:

Eerst en vooral: dankjewel om hier allemaal aanwezig te zijn vandaag. Het doet deugd om zoveel mensen op straat te zien die willen strijden voor een solidaire, sociale samenleving.  We staan hier natuurlijk voor een belangrijke reden. We maken ons allemaal zorgen over onze maatschappij, voor onze mensenrechten en voor onze democratie.

Toen de N-VA de verkiezingen won in 2014, zei mijn vader: “Hannah, pas op, dit wordt echt een belangrijk kantelpunt voor onze gemeenschap, voor mensen van kleur in België.” Op dat moment besefte ik nog niet volledig wat hij daarmee bedoelde. Jaar na jaar voelde ik het discours echter verharden. Tegen 2019 begreep ik het maar al te goed. Vlaams Belang won toen de verkiezingen en werd de tweede grootste partij van Vlaanderen. Een partij die mensen zoals mij eigenlijk het liefste zag verdwijnen. Een partij die anti-migrant, anti-queer en anti-vrouw is, maar zeker ook anti-vakbond.

Want extreemrechts wakkert heel doelbewust racisme en haat aan. Zij schuiven alles wat misloopt in onze samenleving op kwetsbare groepen af: migranten, langdurig zieken, werklozen. Eigenlijk is dat een heel gekende strategie: verdeel en heers. Want wanneer werknemers verdeeld zijn, zijn ze een gemakkelijke prooi voor uitbuiting.

Als ACV Puls geloven wij dus absoluut niet dat iedere VB-kiezer racistisch is, integendeel. Wij geloven dat het racisme van het VB dient als afleidingsmanoever. Zo moeten ze het niet hebben over de échte oorzaken van de problemen. We leven in een maatschappij met een steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk. Die extreme ongelijkheid is niet de schuld van vluchtelingen of migranten, maar van een politiek systeem dat de welvaart die we samen creëren enorm ongelijk verdeeld wordt. Van een politiek systeem waarbij sommigen elk weekend hun privéjet nemen naar Saint-Tropez en anderen hun kinderen met lege brooddozen naar school moeten sturen.

Als vakbonden en als middenveld vormen wij gelukkig een schild tegen die ideologie. Daar mogen we écht trots op zijn: op onze solidariteit, onze vereniging. Maar we moeten ook echt waakzaam blijven. Want ook hier begint onze ruimte voor verzet te krimpen. Al jarenlang worden er aanvallen gevoerd op de vakbonden en op het stakingsrecht. Syndicalisten worden strafrechtelijk vervolgd. En denk maar aan de wet van Quickenborne, die mensen betogingsverboden wilt opleggen wanneer zij opkomen voor hun rechten. We moeten daar geen doekjes om winden, die wet is anti-middenveld, anti-vakbond en anti-solidariteit.

Het is aan ons om in te gaan tegen die verdeel-en-heersstrategie, maar ook om een alternatief uit te werken. Als ACV staan wij voor een solidaire samenleving, met een eerlijke verdeling van de welvaart, die zorgt voor de meest kwetsbaren en die gelijke kansen geeft aan iedereen. Een samenleving waar niemand uit de boot valt, met goede loon en arbeidsvoorwaarden, en met een sociaal vangnet voor zij die niet meer mee kunnen op de arbeidsmarkt. Een samenleving waar diversiteit troef is en uitsluiting en uitbuiting van eender welke vorm niet getolereerd wordt.

We zullen het gesprek blijven aangaan met VB-stemmers en luisteren naar hun bezorgheden. We zullen op straat blijven komen en ons verder blijven organiseren. We zullen samen bouwen aan een solidair, sociaal alternatief voor haat en racisme. We zullen ons niet laten verdelen.

Merci